BESCHIKBARE Kavels

Er staan nog verschillende Kavels te koop, hieronder vind u meer informatie over de kavels en bijbehorende prijzen.  

Dijkzone Kop

Noordelijke kavels van de dijkzone. Kavels VII & VIII zijn voorzien als bedrijfsverzamelgebouwen met 3 tot 4 bouwlagen. De onderste bouwlaag zal hierin plaats bieden voor bedrijvigheid en de bovenste twee tot drie lagen voor kantoren (ten hoogste 70% van totaal m2-ers BVO). Een bestemming niet zijnde bedrijfsverzamelgebouw is overigens ook mogelijk. Kavels IX en X zijn ook voorzien als 3 tot 4 bouwlagen, maar hebben een maximum van 50% kantoren (van totaal m2-ers BVO).

kavel VII  kaveloppervlak 1.061 m € 275 per m2 
kavel VIII  kaveloppervlak 960 m2  € 275 per m2 
kavel IX  kaveloppervlak 1.125 m2  € 250 per m2 
kavel X  kaveloppervlak 1.365 m2  € 250 per m2 

Dijkzone Midden

Middelste kavels van de dijkzone. Bedrijven met bouwhoogte van 10 meter en een maximum van 50% kantoren van het totaal m2-ers BVO).

kavel XI  verkocht € 235,75 per m2 
kavel XII  verkocht € 235,75 per m2 
kavel XIII  verkocht € 235,75 per m2 
kavel XIV  verkocht € 235,75 per m2 
kavel XV  kaveloppervlak 1.661 m2  € 235,75 per m2 

Dijkzone Zuid

Onderste kavels van de dijkzone. De esthetiek is voor deze kavels als belangrijkste factor aangemerkt. Hierdoor is de bouwhoogte beperkt tot zeven meter. Met deze bouwhoogte zijn twee bouwlagen in combinatie met bedrijvigheid moeilijk haalbaar. Door de geringe hoeveelheid bebouwingsmogelijkheid is de grondprijs voor deze kavels lager bepaald. Een uitzondering hierop is kavel XX die vanwege zijn bijzondere ligging en bebouwingsaccent een hogere grondprijs toegewezen heeft gekregen.

Wederom geldt voor deze kavels een maximum van 50% kantoren ten opzichte van de totale oppervlakte in m2-ers BVO.

kavel XVI  kaveloppervlak 1.488 m2  € 215,25 per m2 
kavel XVII  kaveloppervlak 1.323 € 215,25 per m2 
kavel XVIII  verkocht € 215,25 per m2 
kavel XIV  
verkocht € 215,25 per m2 
kavel XX  kaveloppervlak 1.226 m2  € 235 per m2