Coenecoop III

Coenecoop III is de nieuwste uitbreiding van het bedrijventerrein. Ook dit gedeelte van het bedrijventerrein ligt vlakbij de op- en afritten van de A12 (Utrecht/Den Haag) en de A20 (Rotterdam/Utrecht). Het is gelegen tussen de Kanaaldijk en de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn. Het bedrijventerrein is  uitgebreid met ongeveer 3,3 hectare met de komst van Coenecoop III. Het totale oppervlak van Coenecoop (I + II + III) is nu bijna 40 hectare.

Het bedrijventerrein Coenecoop III is gelegen tussen is bedoeld voor bedrijfsfuncties tot maximum milieucategorie 3.2. De maximale bouwhoogte varieert tussen de 10 en 15 meter. Parkeren dient plaats te vinden op het eigen terrein. Er zijn geen zelfstandige kantoren of detailhandel toegestaan.

De bedrijfskavels aan de Kanaaldijk staan aan de rand van een waterpartij en de bedrijven vormen hierdoor een visitekaartje voor het bedrijventerrein. Uitbouwen over het water behoren tot de mogelijkheden. Tussen de bedrijven in Coenecoop III worden groen ingerichte parkeerruimtes gerealiseerd. Er is daardoor geen sprake van een gesloten wand, maar van een ritmiek van gebouwen waartussen zicht is op de achterliggende bedrijven.

Centraal in Coenecoop III ligt een ontsluitingsweg, die aan weerszijden wordt begeleid door bedrijven.

Sfeerbeelden